Wouter Scheen

‘Het is gezien … het is niet onopgemerkt gebleven’

Gerard Reve – De avonden

Deze website vormt een neerslag van mijn pogingen om betekenis te geven aan vluchtige beelden en vlietende gedachten. En tegelijkertijd wordt het een broedplaats om te experimenteren, een laboratorium voor beelden en woorden.

Soms snap ik iets van het leven. Maar al te vaak ontglipt zo’n inzicht me weer.
Af en toe maak ik een beeld waaraan ik kan zien dat ik op een goed moment iets begrepen heb.
Zo’n beeld plaats ik hier, voor als ik weer eens vergeten ben waar het over ging.